USD
EURO
ALTIN

Adalet Bakanlığı Memur Disiplin Yönetmeliği Yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan disiplin amirleri yönetmeliğinin amacı disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. Aşağıdaki bağlantıda tüm memurların birinci ve ikinci disiplin amirlerini tablo şeklinde inceleyebilirsiniz. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği adlî ve idarî yargı hâkim ve […]

Adalet Bakanlığı Memur Disiplin Yönetmeliği Yayımlandı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Adalet Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan disiplin amirleri yönetmeliğinin amacı disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. Aşağıdaki bağlantıda tüm memurların birinci ve ikinci disiplin amirlerini tablo şeklinde inceleyebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları dışında kalan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtlarında görevli memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Disiplin cezaları nelerdir? Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâller ile öngörülen disiplin cezaları yönünden 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uygulanır.

Disiplin amirleri kimlerdir? Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları aşağıdaki disiplin amirleri bağlantısında gösterilen yetkili disiplin amirleri tarafından verilir.

Tablodaki cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekâleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

Tablodaki cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

Üst disiplin amirleri kimlerdir? Bakan, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görevli bütün memurların üst disiplin amiridir.

Müsteşar, Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin amiridir.

Bakanlığın birim amirleri ile bağlı kuruluşların amirleri, birimlerindeki bütün personelin diğer disiplin amirlerine göre üst disiplin amiridir.

Üst disiplin amirleri, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

Disiplin soruşturması usul ve esasları ile tüm detaylar iki bağlantıda yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Disiplin yönetmeliği tam metni için tıklayınız. AB-yonetmeligi

Disiplin Amirleri için tıklayınız. AB disiplin-amirleri

 

YORUMLAR


    0 YORUM