USD
EURO
ALTIN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Eleman Sayısı:15 Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.04.2019 Başvuru Süresi:İlanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. Başvuru için Gerekli Belgeler: Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) […]

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Eleman Sayısı:15

Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.04.2019

Başvuru Süresi:İlanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör adaylarının 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adaylarının 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da elektronik ortamda (flash bellek veya CD içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://anadolu.edu.tr” target=”_blank”>www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

BirimiBölümüAnabilim / Anasanat Dalı – ProgramUnvanıAdetAçıklama
Edebiyat FakültesiRus Dili ve EdebiyatıRus Dili ve Edebiyatı Ad.Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Filoloji alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Rus Dili ve Edebiyatı
alanında yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResim ASD.Dr. Öğr. Üyesi1Doktora/Sanatta Yeterliğini Resim alanında yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukukİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ad.Dr. Öğr. Üyesi1Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Hekimin hukuki sorumluluğu ve hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmaları olmak.
İktisat FakültesiMaliyeMali Hukuk
Ad.
Doçent1Doçentliğini Maliye alanından
almış olmak.
Maliye Teorisi
Ad.
Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak.
İşletme FakültesiPazarlamaPazarlama Ad.Doçent1Doçentliğini Pazarlama alanından almış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını İşletme (Pazarlama) alanında yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyonİşletme Yönetimi ve Organizasyonu Ad.Doçent1Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını İşletme (Yönetim ve Organizasyon) alanında yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal Hizmet Ad.Doçent1Doçentliğini Eğitim Bilimleri(Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanından almış olmak.
Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm Rehberliği Ad.Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak ve rehber kokartı sahibi olmak ve turist rehberliğinin mesleki bağlılığı ve ekonomik kaygıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eskişehir Meslek YüksekokuluDış TicaretDış Ticaret Pr.Profesör1Doçentliğini Finans alanından almış olmak.
Otel, Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm ve Otel İşletmeciliği Pr.Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
Pazarlama ve ReklamcılıkPazarlama Pr.Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak.

*2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

YORUMLAR


    0 YORUM