USD
EURO
ALTIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

Eleman Sayısı:28 Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2019 Başvuru Süresi:İlan tarihinden itibaren 15 gündür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı […]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Eleman Sayısı:28

Resmî Gazete Yayım Tarihi:03.04.2019

Başvuru Süresi:İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

— Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

— Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

— Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

— Özgeçmiş ve yayın listeleri,

— Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

— Onaylı dil belgesi,

— Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

— Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

— Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

AlanProf.Doç.Dr. Öğr. Üyesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MatematikMagnetohidrodinamik problemlerinin sayısal çözümleri, yakınsama analizleri1
Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim DalıEskiçağ Felsefesi1
Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim DalıHayvan Davranışları ve Sinir Bilimi, Öğrenme, Klasik Koşullama Deneyleri1
KimyaFiziko Kimya-Polimer ve Polimer Kimya Nanokompositlerin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi1
Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Anabilim DalıMoleküler Bitki Fizyolojisi1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MimarlıkProje ve Yapım Yönetimi, Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri, Sürdürülebilirlik ve Enerji1
MimarlıkMimarlık Tasarım, Kuramve Yöntemleri ve Mimari Temsil1
MimarlıkMimarlık Kuramı, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma1
Şehir ve Bölge PlanlamaKentsel Tasarım ve Kentsel Morfoloji1
Endüstri Ürünleri TasarımıTasarım Eğitimi ve Yöntemleri1
Endüstri Ürünleri TasarımıTasarım Yönetimi1
Endüstri Ürünleri TasarımıTasarım Kuram ve Kültürü1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiGüçSistemleri AnaliziveGerçekZamanlı İzlenmesi, Operasyonu ve Planlaması1
Makina MühendisliğiYanma Teknolojileri, Yangın Araştırmaları ve Teknolojileri1
Makina MühendisliğiHesaplamalı Mekanik, Mikro Mekanik1
Makina MühendisliğiKontrüksiyon – İmalat, Üretim Teknolojileri, Temiz Alan İçi MEMS ve Temiz Alan Dışı Mikro İmalat Teknolojileri1
İnşaat MühendisliğiHafifÇelikYapılar, Çelik-Beton Kompozit Yapılar, Öngerilmeli Beton Yapılar1
Metalurji ve Malzeme MühendisliğiŞekillendirme ve Isıl İşlemSüreçlerinin Çok-ÖlçekliModellemesiveSimulasyonu1
Endüstri Mühendisliğiİnsani Lojistik ve Gelir Yönetimi1
Havacılık ve Uzay MühendisliğiHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Hipersonik Akışlar, DizaynOptimizasyonu ve Reaksiyonlu Akışlar1
Havacılık ve Uzay MühendisliğiDeneysel AkışkanlarMekaniği,LaminarAkışlarda IsıveKütleTransferi,ParçacıkGörüntülemeli Hız Ölçer ve Kızılötesi Termografi1
Bilgisayar MühendisliğiParalel HesaplamaveNümerikYazılımlar1
Petrol ve Doğal Gaz MühendisliğiRezervuar1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisatUluslararası Finans1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayarveÖğretim Teknolojileri Eğitimi1
Eğitim BilimleriEğitimProgramlarıve ÖğretimProgramı1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Siber Güvenlik Anabilim DalıKriptoloji, Blok Şifre Kriptanalizi, Akan Şifre Kriptanalizi, GPU Üzerinde Kriptanaliz Gerçekleştirimi1

YORUMLAR


    0 YORUM