USD
EURO
ALTIN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor

Eleman Sayısı:25 Resmî Gazete Yayım Tarihi:30.03.2019 Başvuru Süresi:ilanın yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca […]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Eleman Sayısı:25

Resmî Gazete Yayım Tarihi:30.03.2019

Başvuru Süresi:ilanın yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin osmaniye.edu.tr” www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

  • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür. Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş) ile 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Kadro BirimiBölümüABD/ProgramKadroUnvanıKd Der.AdetAçıklamalar
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam TarihiProf. Dr.11İslam Tarihi Alanında Doçentliği almış olmak ve son dönem Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Temel İslam BilimleriKelam ve İslam Mezhepleri TarihiDr. Öğr. Üyesi51Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Osmanlı döneminde mezheplerle ilgili çalışma yapmış olmak.
TefsirDr. Öğr. Üyesi51Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Tefsirde İsrailiyyat konusunda çalışma yapmışolmak.
Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektronikDoçent31Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve biyomedikal veri madenciliği alanında çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDr. Öğr. Üyesi51Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve karmaşık ağ analizi ile makine öğrenmesi konularında çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar DonanımıDr. Öğr. Üyesi51Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve akım modlu devrelerin tasarımı üzerine çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar YazılımıDr. Öğr. Üyesi51Bilgisayar Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Mesaj Geçirme Arayüzü (MPI) ile paralel hesaplama konusunda çalışma yapmış olmak.
İnşaat MühendisliğiHidrolikDr. Öğr. Üyesi51İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Hidrolik alanında doktora yapmış olmak. Yer altı, yer üstü suları ve bunların etkileşimi konusunda çalışma yapmış olmak.
İnşaat MühendisliğiUlaşımDr. Öğr. Üyesi51İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Ulaşım alanında doktora yapmış olmak. Kara, hava ve / veya demir yolu ulaşımı inşaatı ve trafiği konularında çalışma yapmış olmak.
Makine MühendisliğiKonstrüksiyon Ve İmalatDr. Öğr. Üyesi51Makine Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Toz metalurjisi yöntemleri ile teknik seramiklerin üretimi konularında çalışma yapmış olmak.
Makine MühendisliğiMakine Teorisi ve DinamiğiDr. Öğr. Üyesi51Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kompozitlerin dinamik darbe yüklemeleri ve onarımları konularında çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıProf. Dr.11Türk Halk Bilimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Âşıklık Geleneği, Dede Korkut Hikâyeleri ve Halk İnançları konularında çalışmaları olmak.
Eski Türk DiliDr. Öğr. Üyesi51Eski Türk Dili alanında Doktora yapmış olmak. Divan Edebiyatı ve Türk Dili konularında çalışma yapmış olmak.
Yeni Türk DiliDr. Öğr. Üyesi51Yeni Türk Dili anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Anadolu Ağızları, Osmanlı Dönemi metinleri ve Dede Korkut Hikâyelerinin dil özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Yeni Türk DiliDr. Öğr. Üyesi51Yeni Türk Dili alanında Doktora yapmış olmak. Eski Anadolu Türkçesi metinleri ve anlam değişmeleri konularında çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre SorunlarıProf. Dr.11Sosyoloji bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Akıllı kentler ve yenilenebilir enerji konularında çalışma yapmış olmak.
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr. Öğr. Üyesi51Orman Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bitki genetiği-ıslahı üzerine orman ağaç türleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiBilgi ve Belge YönetimiBilgi ve Belge YönetimiDr. Öğr. Üyesi51Bilgi ve Belge Yönetimi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak. İngiliz ve Osmanlı arşivleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Kadirli Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGıda TeknolojisiGıda TeknolojisiDoçent31Ziraat Temel Alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve biyoteknoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
Gastronomi Ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDoçent31Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında çalışma yapmış olmak.
Organik Tarım İşletmeciliğiOrganik Tarım İşletmeciliğiDoçent31Zootekni Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve hayvan besleme ve yem teknolojisinde yemlerin sindirilebilirliği konulu çalışma yapmış olmak.
Sağlık YüksekokuluEbelikEbelikDr. Öğr. Üyesi51Ebelik Alanında Doktora yapmış olmak. Doğum öncesi veya sonrası dönemle ilgili çalışma yapmış olmak.
Sağlık YüksekokuluEbelikEbelikDr. Öğr. Üyesi51Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış olmak ve Doğum sonrası dönemle ilgili çalışma yapmış olmak.
Bahçe MYODış TicaretDış TicaretDr. Öğr. Üyesi51İktisat Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sanayileşme ve Çevre Sorunları alanında çalışma yapmış olmak.
Osmaniye MYOYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDr. Öğr. Üyesi51İşletme Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Çatışma Yönetimi Yaklaşımları, Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma konuları üzerinde çalışma yapmış olmak.

YORUMLAR


    0 YORUM