USD
EURO
ALTIN

Uludağ Üniversitesine 13 Öğretim Üyesi alınacak

Eleman Sayısı:13 İlgili Yönetmelik:•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği. Resmî Gazete Yayım Tarihi:02.04.2019 Başvuru Süresi:Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Son başvuru Tarihi:16.04.2019 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit […]

Uludağ Üniversitesine 13 Öğretim Üyesi alınacak
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Eleman Sayısı:13

İlgili Yönetmelik:•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

Resmî Gazete Yayım Tarihi:02.04.2019

Başvuru Süresi:Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

Son başvuru Tarihi:16.04.2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim üyesi alınacağına ait ilanımız 02.04.2019 tarih ve 30733 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup söz konusu ilana SON BAŞVURU TARİHİ 16.04.2019 Salı günüdür.

– Dilekçe Örneği

– Özgeçmiş Formatı

– Örnek Özgeçmiş


Dışarıdan Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Puanlı Yayın Listesi Örnekleri

– Profesör Kadrosu İçin Puanlı Yayın Listesi

– Doçent Kadrosu İçin Puanlı Yayın Listesi

– Dr.Öğretim Üyesi İçin Puanlı Yayın Listesi

DETAYLI İLAN METNİ:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin Lfikrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

BİRİMANABİLİM DALIKADRO ÜNV.K.D.AD.AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM PROG.VE ÖĞRETİMDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Öğretmen Performansı ve Öğretim Teknolojileri konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİOKULÖNCESİ EĞİTİMİDOÇENT11Okul Öncesi Eğitiminde Doçent olmuş olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKİ COĞRAFYADR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Hidrokrimatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİSUALTI ARKEOLOJİSİDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Su altı arkeojisi alanında doktora yapmış olmak. Su altı kazı ve araştırmalarına katılmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİGRAFİK TASARIMIDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Sanatta Yeterliğini Grafik Tasarımı alanında yapmış olmak. Grafik Tasarımda Kendin Yap/Tasarla Yaklaşımı ve Geleneksel Yöntemlerle Post Dijital Arayışlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİGRAFİK TASARIMIDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik Tasarımı alanında yapmış olmak. “Tipografi” alanında çalışmaları olmak.
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİYÖNETİM BİLİMİDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11E-Devlet, Sosyal medyanın benimsenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİYÖNETİM VE ORGANİZASYONPROFESÖR11Kurumsal İtibar Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Fiber Optik Ağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKDOÇENT11Gıda Teknolojileri / Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış ve alanında yurtdışı deneyimi olmak. Beslenme ve Fonksiyonel Gıdalar konusunda lisans dersleri vermiş olmak. Fenolikler, Biyoyararlılık ve Obezite konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Beslenme ve Diyetetik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRÖNÖRLÜK EĞİTİMİPROFESÖR11Doçent ünvanını aldıktan sonra Güreş ile ilgili Web Of Science’de yayın yapmış olmak. Sporda Başarı Kıstasları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIDR.ÖĞRETİM ÜYESİ11Peyzaj Mimarlığı alanında doktora mezunu olmak. Peyzaj Tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak. Ulusal Mimari Tasarım Yarışmalarında en az bir ödül almış olmak.

Yayın Tarihi ve Yeri: 02.04.2019 Salı – www.resmigazete.gov.trSon Başvuru Tarihi: 16.04.2019 Salı

YORUMLAR


    0 YORUM