USD
EURO
ALTIN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak

Eleman Sayısı:37 Resmî Gazete Yayım Tarihi:09.04.2019 Başvuru Süresi:İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda İstenen Belgeler Profesörler İçin– Başvuru […]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alacak
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Eleman Sayısı:37

Resmî Gazete Yayım Tarihi:09.04.2019

Başvuru Süresi:İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet CD

Doçentler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
– Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Genel Şartlar
– Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
– Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO ADEDİKADRO DERECESİAÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇHASTALIKLARI ANABİLİMDALI (Gastroenteroloji)PROFESÖR11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup gastroenteroloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak ve ileri endoskobi eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup kalp kapağı ve tavi konularında deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup üç boyutlu ekokardiyografi ve transözefagiyal ekokardiyorafi konularında deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİMDALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçentliğini almış olup aterogenezde sortilin gen ekspresyonuyla ilgili çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11Moleküler filogenetik sistematik ve DNA barkodlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKNÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup, çevresel radyoaktivite ve nükleer ağır iyon füzyon reaksiyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSADİ GELİŞME VEULUSLARARASIİKTİSAT ANABİLİM DALIPROFESÖR11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup Dış Ticaret ve gümrük İşlemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIPROFESÖR11Tüketim toplumu ve tüketim sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALIPROFESÖR11Arap Dili ve Belagatı alanında Doktora yapmış olup Arapça sözlükler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİHASTALIKLAR ANABİLİM DALIPROFESÖR11Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup balıklarda bakteriyel hastalıklar, antibiyotiklere direnç vekalıntıları konularında çalışma yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİAVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALIPROFESÖR11Su ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup beyaz kum midyesi ve deniz salyangozu konularında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALIDOÇENT12İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALIDOÇENT11Hamsi ve istavrit balıklarının nükleik asit indeksleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİGEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİGEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALIDOÇENT11Nano boyutlu bor mineralleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİMDALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup, Fen Eğitiminde teknoloji entekrasyonu ile argümantasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçent unvanı almış olup sosyal bilgilerde değer üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup, antibiyotik direnç genleri ve çayınmoleküler filogenisikonularındaçalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAFİZİKO KİMYA ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup çay çalısından selüloz üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup uluslararası İlişkiler teorileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup siyasal düşünceler tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİYOMÜHENDİSLİKBİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİMDALIDOÇENT11Enerji bitkilerinden biyoyakıt üretimi üzerine biyoteknolojik çalışmalar yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİDENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİMDALIDOÇENT11Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup fitoplankton pigmentleri ve birincil üretim konularında çalışmayapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİDENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİMDALIDOÇENT11Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup planktonik besin zinciri ve mikroplastik konularında çalışmayapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİSU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİAVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALIDOÇENT11Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup, balıklarda ve jelatinimsi organizmalarda beslenmeeko-fizyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİSU ALTI TEKNOLOJİSİ PR.DOÇENT11Su ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup sucul organizmalarda iz elementlerin birikimi ve biyoerişilebilirliği konularında çalışmalar yapmış
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİAİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup erken çocukluk çağı obezitesi alanında çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup çocuk gastroentrolojisi alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup manyetik rezonans görüntülemede gadolinyum bazlı kontrast maddelerle ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİTIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIDOÇENT11İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olup tiroid ve paratiroid konularında çalışmalar yapmış olmak.
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULUOTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİTURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİPR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Turizm İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olup iç turizmin geliştirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Çağdaş Türk Edebiyatı, yapı ve tema üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Rastgele diferansiyel denklemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda Doktora yapmış olup, Eski Anadolu Türkçesi üzerine çalışmalaryapmışolmak.
GÜZELSANATLAR,TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ TEKNİKLERİ ANABİLİMDALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Peyzaj Mimarlığı alanında Doktora yapmış olup kent mobilyaları ve kullanımları konusunda çalışma yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMET ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda Doktorasını yapmış olup Düzensiz göç ve Göçmenlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Arap Dili ve Belagatı alanında Doktora yapmış olup İrabü’l-Kur’an konusunda çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM HUKUKU ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olup fıkıh usulü-kelam ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

YORUMLAR


    0 YORUM