Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı | Memur Gündem
USD
EURO
ALTIN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize 04.02.2019 tarih ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile tahsis edilen öğretim elemanı kadro atama izni doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 50-d ve 31. maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim […]

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 04.02.2019 tarih ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile tahsis edilen öğretim elemanı kadro atama izni doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 50-d ve 31. maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili Form)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Mezuniyet belgeleri

6. Öğrenci belgesi

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı belge)

8. ALES belgesi (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dil belgesi

11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen öğretim görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E – Devlet üzerinden de alınabilir)

B) AÇIKLAMA

1. Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı da kabul edilmektedir.

2. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

3. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

4. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

5.İlan detayları, Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr adresinde mevcuttur.

C) BAŞVURUYA İLŞKİN UYARILAR

1 – Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2 – Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 – Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.

6 – İlgili Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7 – Araştırma görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

8 – 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi

kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 – Rektörlükçe ihtiyaç duyulması halinde sınav takviminde değişiklik yapılabilir.

10 – Ön değerlendirme sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında, nihai değerlendirme sonuçları ise Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11 – Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı kurumumuza aittir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : Resmi Gazete ilan tarihi

Son Başvuru Tarihi : Resmi Gazete yayım tarihi itibarıyla 15.gün mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.04.2019

Sınav Giriş Tarihi : 26.04.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.05.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: http://personel.hacibayram.edu.tr

YORUMLAR


    0 YORUM

izmir escort hack forum tickmillkonulu pornomasaj sexporno izle
Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/memur/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288